top of page

Stropny a strešny
vrtany panel

182556760_858265471390703_95881461242487
Drevený nosný strop alebo strecha z vŕtaných alebo frézovaných panelov s príjemnou klímou, veľmi rýchla a jednoduchá montáž   
pefc_logo.png

Súčasné trendy v modernej architektúre znovu objavuje drevo ako materiál pre finálne povrchové úpravy a súčasne majú aj nosnú funkciu čim sa zefektívni výstavba. Stropne a strešne panely vyrábame z fínskeho smreku alebo podľa požiadaviek zákazníka z akéhokoľvek dreva
 

Stropný a strešný panel vyrábame z kolíkovaných dosiek KVH hrúbka 60mm vysušených na 13-15% , výška je variabilná podľa statického výpočtu 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260mm, 280 a 300.

bottom of page